Politica de confidențialitate

Folosirea acestui site implică acceptarea politicii de confidențialitate de mai jos. Recomandăm citirea cu atenție a acesteia. Asociația umanitară „Asociația Theoris” își asumă dreptul de a modifica aceste prevederi fără o notificare prealabilă. În conformitate cu cerințele Legii nr. 677/2001 pentru protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date, modificată și completată, ale Legii nr. 506/2004 privind prelucrarea datelor cu caracter personal și protecția vieții private în sectorul comunicațiilor electronice, a legii nr. 190/2018, și a GDPR (Regulamentului (UE) 2016/679 de protecție a datelor cu caracter personal), asociația umanitară „Asociația Theoris” cu și prin site-ul asociatiatheoris.ro, prelucrează în condiții de siguranță și numai pentru scopurile specificate, date cu caracter personal pe care ni le furnizați despre dvs, un membru de familie ori o altă persoană (“date cu caracter personal”) în vederea îndeplinirii operațiunilor legate de desfășurarea activităților specifice activității asociației umanitare „Asociația Theoris”.

Sunteți obligat(ă) să ne furnizați datele cu caracter personal, pentru efectuarea donațiilor online prin card și PayPal, cât și pentru a putea comunica cu dvs. Refuzul dvs determină imposibilitatea plasării donațiilor online prin card și PayPal.

Conform Legii nr. 677/2001, beneficiați de dreptul de acces, de intervenție asupra datelor, dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale și dreptul de a te adresa justiției.

Totodată, aveți dreptul să vă opuneți prelucrării datelor cu caracter personal care vă privesc, și să solicitați ștergerea datelor.

Dacă unele din datele despre dvs sunt incorecte, vă rugăm să ne comunicați cât mai curând posibil pe adresa de email: office@asociatiatheoris.ro.

Asociația umanitară „Asociația Theoris” nu încurajează SPAM-ul, nu furnizează adresa dvs de e-mail unor terțe persoane juridice sau fizice decât partenerilor contractuali, nu vinde și nu oferă către alte persoane adresele de e-mail obținute prin intermediul site-ului asociatiatheoris.ro.

Asociația umanitară „Asociația Theoris” nu divulgă datele dvs personale altor persoane care accesează paginile acestui site, fără acordul dvs explicit în acest sens. Datele dvs personale vor putea fi însă transmise autorităților în drept să verifice tranzacțiile comerciale sau altor autorități în drept să efectueze orice verificări justificate în baza legii, dacă acest lucru va fi solicitat în conformitate cu legile în vigoare.

I. În conformitate cu dispozițiile Legii nr. 677/2001, donatorii și beneficiarii noștri au următoarele drepturi:

1.) Dreptul la informare (art.12);

2.) Dreptul la acces la date (art.13) – dreptul de a obține, la cerere și în mod gratuit, confirmarea că datele care îl privesc sunt sau nu sunt prelucrate de operatorul de date;

3.) Dreptul la intervenție (art.14) – dreptul de a solicita operatorului de date, printr-o cerere scrisă și în mod gratuit, următoarele: a) rectificarea, actualizarea, blocarea sau ștergerea datelor incomplete, inexacte sau prelucrărilor nelegale; b) transformarea datelor personale nelegale în date anonime; c) notificarea terților cu privire la operațiunile prevăzute la lit. a) și b).

4.) Dreptul la opoziție (art.15) – dreptul de a se opune, în mod gratuit și printr-o cerere scrisă, din motive întemeiate și legitime legate de situația sa particulară, ca datele care o vizează să facă obiectul unei prelucrări;

5.) Dreptul de a se adresa justiției (art.18) – dreptul de a se adresa justiției pentru apărarea drepturilor garantate de lege și care au fost încălcate;

6.) Dreptul de a face plângere la autoritatea de supraveghere (art.25).

II. Informații Personale

Plasând o donație online cu cardul, prin PayPal, prin transfer bancar sau prin orice altă modalitate pusă la dispoziție de către asociație pentru dvs, sau încheind un contract de sponsorizare în calitate de beneficiar al unei donații/sponsorizări din partea asociației umanitare „Asociația Theoris”, fiind postate public informații cu caracter personal, sunteți de acord că furnizarea serviciilor sau a produselor prezentate pe asociatiatheoris.ro să înceapă imediat după îndeplinirea tuturor formalităților de înregistrare cerute.

Informațiile furnizate de către dvs trebuie să fie corecte. Optând pentru efectuarea unei donații sau pentru începerea unei campanii de strângere de fonduri în calitate de beneficiar, vă obligați să ne furnizați corect numele, adresa și alte informații utile.

Pentru corectarea sau actualizarea acestor informații, vă rugăm să ne scrieți pe email: office@asociatiatheoris.ro. Prin oferirea informațiilor cerute, sunteți responsabil pentru toate acțiunile care decurg din folosirea acestora. Asociația umanitară „Asociația Theoris” nu poate fi făcută responsabilă pentru erorile survenite în urma oferirii de informații false, inexacte sau incomplete.

III. Securitatea Datelor Personale

Prin completarea datelor dvs. cu caracter personal în formularul pentru efectuarea unei donații online cu cardul sau prin PayPal, prin citirea formularului de donație prin transfer bancar și efectuarea unei donații prin transfer bancar, sau la încheierea unui contract donație/sponsorizare în calitate de beneficiar, declarați că acceptați necondiționat ca datele dvs. personale să fie incluse în baza de date a asociației umanitare „Asociația Theoris”, conform prevederilor legale în vigoare.

Accesarea asociatiatheoris.ro implică acceptul utilizatorilor/donatorilor/beneficiarilor că datele lor personale să fie colectate, păstrate și prelucrate de asociația umanitară „Asociația Theoris” în scopurile definite mai jos, și în conformitate cu prevederile legale în vigoare. Refuzul utilizatorilor/donatorilor/potențialilor beneficiari de a furniza datele personale determină neprocesarea donațiilor, și neîncheierea unui contract de donație/sponsorizare cu asociația umanitară „Asociația Theoris”.

IV. Ce date cu caracter personal prelucrăm:

1.) Datele obținute la / pentru plasarea unei donații: nume, prenume, telefon, adresă de email;

2.) Adresa de email la abonarea la Newsletter;

3.) Datele obținute de la beneficiarii campaniilor de strângere de fonduri: nume și prenume, vârstă, localitate, județ, boala de care suferă, starea materială, nevoile materiale, tratament, numărul de telefon.

V. Durata colectării datelor personale

Pentru donatori:
1.) Email-ul donatorilor, numele, prenumele, telefonul, pentru donațiile efectuate online cu cardul sau prin PayPal, se vor păstra în baza de date pentru durata a 3 ani de zile, sau până la solicitarea utilizatorului privind ștergerea acestora conform drepturilor prevăzute de regulamentul 679/2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal.

2.) Numele și prenumele donatorului, suma și data donației, vor fi afișate public pe toată durata campaniei de strângere de fonduri, dar nu mai mult de 3 ani de zile. Campania va fi considerată încheiată, când statusul campaniei va fi „FINALIZAT”. Când campania de strângere de fonduri este „Finalizată”, lista donatorilor nu va mai fi făcută publică, considerând, conform prevederilor legale în vigoare, că donația și-a atins „scopul”.

Pentru beneficiari:
1.) Fiecare beneficiar al unei campanii de strângere de fonduri, își dă acordul ca să prelucrăm și să publicăm date cu caracter personal ale acestuia, în vederea informării potențialilor donatori, cu scopul strângerii de donații. În acest sens prelucrăm și publicăm următoarele date cu caracter personal: nume și prenume, localitate, județ, starea de sănătate, starea materială, starea civilă, număr de telefon, vârstă.

2.) Pentru desfășurarea activității contabile și juridice (pentru încheierea contractului de sponsorizare), prelucrăm și următoarele date cu caracter personal, care nu sunt făcute publice: adresa completă a beneficiarului, seria, număr și CNP, al cărții de identitate.

VI. Temeiul / scopul pentru prelucrarea datelor cu caracter personal și modul lor de folosite:

1.) Pentru plasarea și efectuarea unei donații;

2.) Pentru identificarea cazurilor umanitare și sociale care vor fi mediatizate pe site-ul asociatiatheoris.ro în vederea ajutorării lor;

3.) Pentru afișarea pe site-ul asociatiatheoris.ro a datelor cu caracter personal ale cazurilor postate și mediatizate, pentru ca donatorul să poată avea informații minime necesare pentru cazul pentru care donează, și să îl ajute în luarea deciziei de a dona;

4.) Pentru trimiterea de SMS sau email pentru înștiințarea donatorului cu privire la donația lui, informații despre cazul pentru care a donat, sau prezentarea altor cazuri aflate în campanie de strângere de fonduri.

VII. Unde sunt stocate datele cu caracter personal:

Acestea sunt stocate pe servere securizate prin firme de specialitate și monitorizate 24/7.

VIII. Cât timp vor fi pastrate datele cu caracter personal:

Date stocate in baza noastra de date1.) Datele cu caracter personal ale donatorilor care au efectuat donații prin card sau prin PayPal, vor fi stocate timp de 3 ani de zile. Datele care se vor păstra timp de 3 ani de zile vor fi: numele, adresa de email și numărul de telefon.

2.) Conform cu punctul 1. de mai sus, dacă o campanie de strângere de fonduri durează mai mult de 3 ani de zile, toate datele cu caracter personal care depășesc timpul de stocare de 3 ani de zile, vor fi șterse;

3.) Toate datele cu caracter personal ale donatorilor care au efectuat donații prin transfer bancar vor fi păstrate în baza de date timp de 3 ani de zile.

Date afișate public
1.) Datele cu caracter personal ale donatorilor care au efectuat donații prin card, PayPal, prin transfer bancar, sau prin orice alte modalități de donație, afișate public în „Lista donatorilor”, respectiv nume și prenume, vor fi șterse imediat după finalizarea cazului pentru care s-a donat;

2.) Dacă campania de strângere de fonduri durează mai mult de 3 ani de zile, toate datele cu caracter personal care depășesc această durată, vor fi șterse din „lista donatorilor”.

3.) Datele cu caracter personal ale donatorilor care au plasat o „Donație generală” vor fi șterse de pe site în 1 lună de la publicarea donației pe site. „Donația generală” este cea realizată accesând butonul roșu din stânga sus de pe site, având textul „Donează acum”. Donația generală nu are o destinație către un caz, proiect sau acțiune prezentată pe site. De asemenea, o „Donație generală” este acea donație care se face prin transfer bancar, dar pentru care donatorul nu specifică nicio destinație. Datele personale ale donatorilor care plasează donații generale sunt stocate în baza noastră de date pentru durata a 3 ani de zile.

IX. Terțe părți care au acces la datele cu caracter personal:

La datele cu caracter personal au acces terțe părți cu care noi lucrăm pentru ca, în final, donația să poată fi efectuată și să ajungă în final la beneficiar. Pe baza contractului de prestări servicii între asociație și aceste terțe părți, acestea au obligația legală de a păstra securitatea datelor cu caracter personal accesate, vizualizate sau primite de la noi. În acest sens, aceste terțe părți sunt:

  1. Cabinetul de contabilitate – acesta are acces la datele cu caracter personal în vederea prelucrării juridice și documentelor fiscale aferente contabilității;
  2. Programatorii – acces la datele cu caracter personal au și firmele de programare web cu care asociația are contract de prestări servicii. Aceste firme se ocupă strict de dezvoltarea și mentenanța site-ului web, dezvoltarea de aplicații, extensii, scripturi, etc;
  3. Firma de hosting – toate datele cu caracter personal se află stocate pe servere securizate printr-o firmă specializată pe acest domeniu, fiind monitorizate 24/7;
  4. Procesatori de plăți online – acces la datele cu caracter personal au și procesatorii de plăți online: Stripe și PayPal, care facilitează efectuarea donațiilor online;
  5. Angajații asociației – acces la datele cu caracter personal au angajații autorizați din cadrul asociației, în scopul supervizării donațiilor, sau a actualizării lor pe site. De asemenea, accesul se realizează și în vederea comunicării cu donatorii privind starea donației, direcționarea ei, completarea ei sau informarea asupra unor erori care pot apărea în timpul efectuării unei donații;
  6. Marketing: Meta (Facebook), Google (Google Ads, Google Analytics), TikTok, Brevo.

X. Obținerea consimțământului privind preluarea, prelucrarea, stocarea și folosirea datelor cu caracter personal:

Preluarea, prelucrarea, stocarea și folosirea datelor cu caracter personal se face doar după acordul expres din partea donatorului și beneficiarului. Acest acord expres se face de fiecare dată:

1.) Acordul expres pentru preluarea, prelucrarea, stocarea și folosirea datelor cu caracter personal se face de fiecare dată când un donator efectuează o donație online cu cardul sau prin PayPal. Plasarea unei donații online pe site se poate face numai prin și după acceptarea „Termeni și condiții” ale acestui site, prin bifarea căsuței aferente la finalizarea unei donații;

2.) Acordul expres pentru preluarea, prelucrarea, stocarea și folosirea datelor cu caracter personal se face de fiecare dată când un donator efectuează o donație prin transfer bancar.

3.) Acordul expres pentru preluarea, prelucrarea, stocarea și folosirea datelor cu caracter personal se face de fiecare dată când donatorul completează adresa de email pentru abonarea la Newsletter;

4.) Acordul expres pentru preluarea, prelucrarea, stocarea și folosirea datelor cu caracter personal se face de fiecare dată sub semnătură de către beneficiarii campaniilor de strângere de fonduri.

XI. Integritatea datelor cu caracter personal:

În vederea asigurării securității și integrității datelor cu caracter personal, asociația umanitară „Asociația Theoris” a întreprins următoarele măsuri:

1.) Și-a instruit angajații privind securitatea și integritatea datelor cu caracter personal;

2.) Și-a desemnat un responsabil cu protecția datelor cu caracter personal;

3.) Stochează toate datele pe un server securizat printr-o firmă de specialitate în domeniu. Serverul este monitorizat 24/7;

4.) Acces la datele cu caracter personal au doar angajații cu atribuții în acest sens. Accesul se face pe baza unei parole și a unui user;

5.) Toate contractele de prestări servicii cu firmele terțe care au acces la datele cu caracter personal, au fost completate prin acte adiționale conform cu noul regulament european GDPR;

6.) Lucrăm cu o firmă de web development care ne asigură securitatea și mentenanța site-ului.

XII. Accesul donatorilor la datele tale cu caracter personal:

Donatorii si beneficiarii au dreptul la acces GRATUIT si oricand la datele tale cu caracter personal;

1.) Donatorii și beneficiarii pot cere un extras al datelor stocate cu caracter personal, prin email la adresa: office@asociatiatheoris.ro sau prin poștă pe adresa: Asociația umanitară „Asociația Theoris”, str. Ion Neculce nr. 23, Ploiești, PRAHOVA, cod poștal 100359. De asemenea, prin cele două adrese poți cere ștergerea, rectificarea, corectarea, actualizarea sau completarea datelor cu caracter personal;

2.) Donatorii și beneficiarii pot cere un extras (într-un format Excel), cu datele tale personale care se află în baza noastră de date, care pot fi portate către un alt operator. Se pot cere printr-o cerere scrisă prin email la adresa: office@asociatiatheoris.ro, sau prin poștă la adresa: str. Ion Neculce nr. 23, Ploiești, PRAHOVA, cod poștal 100359, doar în perioada când aceste date sunt stocate în baza noastră de date.

XIII. Ștergerea datelor cu caracter personal:

1.) Donatorii și beneficiarii pot cere ștergerea completă a datelor cu caracter personal din baza noastră de date, printr-o cerere scrisă trimisă pe email: office@asociatiatheoris.ro, sau pe adresa: str. Ion Neculce nr. 23, Ploiești, PRAHOVA, cod poștal 100359;

2.) Operatorul nostru responsabil cu protecția datelor cu caracter personal se va ocupa de ștergerea lor, în maxim 5 zile lucrătoare de la primirea cererii prin email sau poștă;

3.) După ștergerea lor, vei primi din partea noastră, pe email sau prin poștă confirmarea ștergerii datelor tale cu caracter personal, însoțit de dovezi în acest sens.

4.) Vom păstra dovada electronică de transmitere a retragerii acordului și răspunsurile între cele două părți.

5.) După ștergerea datelor tale cu caracter personal, vom înștiința procesatorii terți de acest lucru.

XIV. Retragerea consimțământului:

1.) Retragerea consimțământului privind prelucrarea, stocarea și folosirea datelor cu caracter personal, presupune că în prima fază donatorul și/sau beneficiarul și-au dat acordul privind preluarea, prelucrarea, stocarea și folosirea lor;

2.) În acest context, donatorul și/sau beneficiarul au dreptul să își retragă oricând consimțământul privind prelucrarea, stocarea și folosirea datelor tale cu caracter personal;

RETRAGEREA CONSIMȚĂMÂNTULUI PRIVIND ABONAREA LA NEWSLETTER

– Dacă te-ai abonat la Newsletter, te poți dezabona prin folosirea butonului „Dezabonare” din partea de jos a newsletter-ului;

– De asemenea, poți să ceri dezabonarea la Newsletter și printr-o cerere scrisă, trimisă pe email: office@asociatiatheoris.ro, sau prin poștă la adresa: str. Ion Neculce nr. 23, Ploiești, PRAHOVA, cod poștal 100359;

RETRAGEREA CONSIMȚĂMÂNTULUI LA FORMULARELE DE CONTACT

– Dacă ne-ai trimis mesaj folosind formularul de contact de la meniul „Contact”, toate datele cu caracter personal au fost colectate strict doar pentru a putea ști cine ești, pentru a putea primi mesajul de la tine și pentru a putea ulterior comunica cu tine;

– Prin introducerea acestor date cu caracter personal, ți-ai dat acordul/consimțământul în mod implicit ca noi să le putem prelua și folosi în scopul mai sus amintit.

– Dacă dorești să îți retragi acest acord/consimțământ, privind datele cu caracter personal preluate prin formularul de „Contact”, sau ca acestea să fie șterse din baza noastră de date, poți face lucrul acesta prin email la adresa: office@asociatiatheoris.ro sau prin poștă la adresa: str. Ion Neculce nr. 23, Ploiești, PRAHOVA, cod poștal 100359.

Operatorul nostru responsabil cu protecția datelor cu caracter personal va face lucrul acesta în maxim 5 zile lucrătoare, după care vei fi înștiințat prin email sau Poștă, însoțit de dovezi în acest sens.

RETRAGEREA CONSIMȚĂMÂNTULUI LA PLASAREA UNEI DONAȚII PRIN ACCEPTAREA „TERMENI ȘI CONDIȚII”

– Dacă ai efectuat o donație online pe site prin card, prin PayPal, sau prin transfer bancar, în mod implicit ai fost de acord cu „Termenii și Condițiile” site-ului privind preluarea, prelucrarea, stocarea și folosirea datelor tale cu caracter personal;

– Poți să îți retragi acest consimțământ, printr-o cerere scrisă pe email: office@asociatiatheoris.ro sau prin poștă la adresa: str. Ion Neculce nr. 23, Ploiești, PRAHOVA, cod poștal 100359.

Operatorul nostru responsabil cu protecția datelor cu caracter personal va face lucrul acesta în maxim 5 zile lucrătoare, după care vei fi înștiințat prin email sau Poștă, însoțit de dovezi în acest sens.

RETRAGEREA CONSIMȚĂMÂNTULUI LA ÎNCHEIEREA UNUI CONTRACT DE SPONSORIZARE ȘI PUBLICAREA UNEI CAMPANII DE STRÂNGERE DE FONDURI

O campanie publică de strângere de fonduri se poate face numai dacă în prealabil beneficiarul a încheiat un contract de sponsorizare cu asociația, și implicit și-a dat acordul privind preluarea, prelucrarea și publicarea datelor cu caracter personal. În acest sens, beneficiarul poate solicita ștergerea datelor cu caracter personal atât în timpul desfășurării campaniei de strângere de fonduri cât și după finalizarea acesteia.

XV. Procedura în cazul în care datele cu caracter personal au fost accesate de o persoană neautorizată

1.) Dacă a avut loc o breșă de securitate informatică, atunci operatorul, responsabilul cu protecția datelor cu caracter personal împreună cu terții responsabili cu protecția și securitatea sistemelor informatice, în cel mai scurt timp vor rezolva breșa de securitate informatică;

2.) Responsabilul cu protecția datelor cu caracter personal din cadrul entității va evalua în cel mai scurt timp impactul asupra protecției datelor cu caracter personal;

3.) Dacă este necesar, persoana sau persoanele vizate vor fi contactate și informate de problemele apărute;

4.) De asemenea, în maxim 72 de ore va fi informată și autoritatea națională pentru protecția datelor cu caracter personal.

XVI. Declarații despre cookie-urile din site

Acest site utilizează cookie-uri. Acestea sunt folosite pentru:
1.) pentru a personaliza conținutul și anunțurile;

2.) pentru a oferi funcții de rețele sociale și pentru a analiza traficul pe site;

3.) pentru a fi oferite partenerilor deținători de rețele sociale, rețele de publicitate și de analize informații cu privire la modul în care folosești site-ul nostru. Aceștia le pot combina și utiliza cu alte informații oferite de tine sau culese în urma folosirii serviciilor lor. În cazul în care alegi să continui să utilizezi site-ul nostru, ești de acord cu utilizarea acestor module cookie.

Ce sunt cookie-urile

Cookie-urile sunt mici fișiere de text ce pot fi utilizate de către site-urile web pentru a face utilizarea lor mai eficientă, care sunt stocate în cadrul folderului browserului tău. Fișierele de tip cookie sunt acceptate de majoritatea browserelor pentru că, printre altele, ajută la o mai bună experiență când navighezi online. asociatiatheoris.ro utilizează aceste cookie-uri pentru a putea avea o evidență a clicurilor pe care dumneavoastră le dați pe linkurile din cadrul site-ului nostru. Poți oricând să ștergi aceste cookie-uri din browserul tău.

În lege se stipulează că putem stoca cookie-uri pe dispozitivul tău, în cazul în care ele sunt strict necesare pentru operarea acestui site. Pentru toate celelalte tipuri de cookie-uri avem nevoie de permisiunea ta.

Acest site utilizează diferite tipuri de cookie-uri. Unele cookie-uri sunt plasate de către servicii părți terțe care apar pe paginile noastre. Poți în orice moment să îți retragi acordul tău „Declarația privind modulele cookie” de pe site-ul nostru. Consimțământul tău se aplică domeniului: asociatiatheoris.ro.

XVII. Fraudarea site-ului

Orice tentativă de a modifica conținutul site-ului asociatiatheoris.ro sau de a împiedica serverul pe care site-ul rulează să funcționeze optim va fi considerată tentativă de fraudare. Ne rezervăm dreptul de a acționa în judecată persoanele care încearcă sau reușesc să fraudeze site-ul nostru.

Asociația umanitară „Asociația Theoris”

Website: asociatiatheoris.ro

Email: office@asociatiatheoris.ro