Anul 2024: folosește butonul de mai jos, completează contractul și virează suma dorită în contul Asociației.


Anul 2023: dacă sponsorizările făcute în 2023 nu au atins plafonul maxim stabilit de lege, completează contractul cu suma rămasă nealocată și depune la ANAF Declarația 177. ANAF va vira suma în contul nostru.